Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kejsarinnan Maria Theresia: operett i 3 akter

  • Brammer, Julius & Grünwald, Alfred
  • Kejsarinnan Maria Theresia : operett i 3 akter / översatt av Oscar Ralf ; musik Leo Fall
  • Oscarsteatern 8/12 1917
  • Originaltitel: Die Kaiserin
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1915
  • Källa: Musik- och Teaterbibliotekets kortkatalog