Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Grevinnan Mariza: operett i 3 akter

  • Brammer, Julius & Grünwald, Alfred
  • Grevinnan Mariza : operett i 3 akter / översatt av Oscar Ralf ; musik Emmerich Kálmán
  • Oscarsteatern 6/2 1925
  • Originaltitel: Gräfin Mariza
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1924
  • Källa: Musik- och Teaterbibliotekets kortkatalog