Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Susi: operett i 3 akter

  • Martos, Ferenc
  • Susi : operett i 3 akter / öfversatt af Oscar Ralf ; musik Aládar Rényi
  • Oscarsteatern 11/4 1913
  • Originalspråk: Ungerska
  • Titel på källspråksutgåva: Susi
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1912
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3167