Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valda sånger

  • Horatius Flaccus, Quintus
  • Valda sånger / i svensk öfversättning af Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1901. – (För skola och hem ; 15)
  • Originalspråk: Latin
  • Innehåll:

    1. Tillägnan till Mecenas (I,1) ; 2. Den trolösa sköna (I, 5) ; 3. Till den skygga Kloe (I, 23) ; 4. Svartsjuka (I, 13) ; 5. Försoning (III, 9) ; 6. Kärleksvånda (I, 19) ; 7. Oskuldens makt (I, 22) ; 8. Vid dryckesgillet (I, 27) ; 9. Uppfordran till dryckesbröder (III, 19) ; 10. Vinets lof (III, 21) ; 11. Vårtankar (I, 4) ; 12. Maning till ungdomsglädje (I, 9) ; 13. Grip dagen! (I, 11) ; 14. Uppmuntran (II, 3) ; 15. Dödens visshet (II, 14) ; 16. Det gyllene lagom (II, 10) ; 17. Förnöjsamhet ger sinnesro (II, 16) ; 18. Förr och nu (II, 15)  ; 19 Fåfängligheten af makt och rikedom (III, 1) ; 20. Uppfostran till mandom (III, 2) ; 21. Romulus' upptagande bland gudarna (III, 3) ; 22. Till statsskeppet (I, 14) ; 23. Vid Kleopatras död (I, 37) ; 24. Inbjudning till Tyndaris (I, 17) ; 25. Anvisning (I, 38) ; 26. Ett välbehagligt offer (III, 23) ; 27. Till Fennus (III, 18) ; 28. Till Bandusias källa (III, 13) ; 29. Inbjudning till Mecenas (III, 29) ; 30. Vemod (II, 6) ; 31. Vid Apollotemplets invigning (I, 31) ; 32. Det fallande trädet ( II, 13) ; 33. Vid en väns död (I, 24) ; 34. Slutsång (III, 30) ; 35. Sekularsången ; 36. Till sånggudinnan (IV, 3) ; 37. Inbjudning till Fyllis (IV, 11) ; 38. Lifvets flykt (IV, 7) ; 39. Augustus lof ( IV, 5)

  • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 8 Romersk poesi, Stockholm : Bonnier, 1929, s. 311-358   -   Vinets lov även i: Vin, Malmö : Bernce, 1971, s. 36-37