Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Iliaden: de stora mästerverken

  • Homeros
  • Iliaden : de stora mästerverken / översättning av Bernhard Risberg. – Stockholm : Bonnier, 1928. – (Världslitteraturen : de stora mästerverken ; 3)
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)