Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gyllene Goethe-ord: maximer och reflexioner

  • Goethe, Johann Wolfgang von
  • Gyllene Goethe-ord : maximer och reflexioner / utvalda och tolkade av Bernhard Risberg. – Uppsala : Lindblad, 1932
  • Originalspråk: Tyska