Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Egmont: sorgespel i 5 akter

  • Goethe, Johann Wolfgang von
  • Egmont : sorgespel i 5 akter / öfversättning af Bernhard Risberg. – Stockholm : Fahlcrantz, 1889
  • Originaltitel: Egmont
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788