Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Valda brev

  • Cicero, Marcus Tullius
  • Valda brev / med inledning och förklaringar av Bernhard Risberg. – Stockholm : Ljus, 1912
  • Originalspråk: Latin