Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Agamemnon: sorgespel

  • Aischylos
  • Agamemnon : sorgespel / öfversättning på den grekiska textens versmått jemte inledning och anmärkningar af Bernhard Risberg. – Upsala : Akademiska bokhandeln, 1890
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Nya upplagor: Stockholm, 1917 ; Stockholm : Bonnier, 1927
  • Även i: Världslitteraturen : de stora mästerverken 6 Det antika dramat I, Stockholm : Bonnier, 1927, s. 51–116   -   Körstrofer även i: Grekisk och romersk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1934, s. 43-44