Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En dörr bör vara öppen eller stängd

  • Musset, Alfred de
  • En dörr bör vara öppen eller stängd / översättning Sophie Elkan ; reviderad av Erik Thyselius
  • Kungliga Dramatiska Teatern 22/4 1908
  • Originaltitel: Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1845
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 611