Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lek ej med kärleken

  • Musset, Alfred de
  • Lek ej med kärleken / översättning Erik Thyselius
  • Kungliga Dramatiska Teatern 22/4 1908
  • Originaltitel: On ne badine pas avec l'amour
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1834
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2038