Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Här på stadion är vi femtusen: sång

  • Jara, Victor
  • Här på stadion är vi femtusen : sång / översättnig Sun Axelsson
  • Ingår i: Läs-Femina. – 1981: 3, s. 18
  • Originalspråk: Spanska