Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Chefskirurgen

  • Anonym
  • Chefskirurgen / översättning Sun Axelsson
  • Ingår i: Ord och bild. – 78(1969): 2, s. 139
  • Originalspråk: Grekiska