Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Boccaccio: komisk opera i 3 akter efter Zell & Genée

  • Rott, Adolf & Schreyvogel, Friedrich
  • Boccaccio : komisk opera i 3 akter efter Zell & Genée / översättning Gösta Rybrant ; musik Franz von Suppé
  • Kungliga Teatern (Operan) 8/5 1954
  • Originaltitel: Boccaccio
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1952
  • Källa: Dagens Nyheter 9/5 1954, s. 20