Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Avstånden är deras landskap: sydamerikanska möten i böcker och liv

  • Rogberg, Martin
  • Avstånden är deras landskap : sydamerikanska möten i böcker och liv. – Stockholm : Natur och kultur, 1964