Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hiroshimas blommor

  • Morris, Edita
  • Hiroshimas blommor / översättning Jan Sjögren. – Stockholm : Folket i bild, 1961
  • Originaltitel: The flowers of Hiroshima
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1959