Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Resa i Spanien

  • Poulsen, Knud
  • Resa i Spanien / till svenska av Martin Rogberg. – Stockholm : Almqvist & Wiksell/Geber, 1955
  • Originaltitel: Rejse i Spanien
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1953