Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vår Herre och smeden Elände

  • Güiraldes, Ricardo
  • Vår Herre och smeden Elände / översättning från spanskan av Martin Rogberg. – Stockholm : Lindqvist, 1955
  • Originalspråk: Spanska