Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Järv, Harry: Bibliotekarie, skriftställare, översättare

  • Laitinen, Kai
  • Järv, Harry : Bibliotekarie, skriftställare, översättare. – Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2011
  • Ingår i: Biografiskt lexikon för Finland. – D 3. Republiken A–L (2011), s. 628-629
  • Innehåll:

    Se fulltext