Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ord som himlen når: Carl August Hagberg : en levnadsteckning

  • Monié, Karin
  • Ord som himlen når : Carl August Hagberg : en levnadsteckning. – Stockholm : Atlantis, 2008