Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Själen och dansen

  • Valéry, Paul
  • Själen och dansen / översättning av Elsa Thulin. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1949. – (Kokardserien)
  • Originaltitel: L'âme et la danse
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1923
  • Tidigare sänd i Sveriges radio 30/10 1941