Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

”Böljebleck” eller ”korrugerad plåt”: kan man lita på Ekelöf - som lyriktolkare?

  • Lindqvist, Sigvard
  • ”Böljebleck” eller ”korrugerad plåt” : kan man lita på Ekelöf - som lyriktolkare?
  • Ingår i: Horisont. – 1992: nr 4, s. 54-56
  • Om Gunnar Ekelöfs översättning av Guillaume Apollinaires dikt ”Désir”.