Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibeln: 6 vol.

  • Bibeln : 6 vol.. – Stockholm : Fritzes offentliga publikationer, 2000. – (Statens offentliga utredningar ; 2000: 100)
  • Originalspråk: Flera språk