Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Nya världens översättning av Den heliga skrift: översatt från den reviderade engelska utgåvan av år 1984 : noggrant jämförd med den hebreiska, arameiska och grekiska grundtexten

  • Nya världens översättning av Den heliga skrift : översatt från den reviderade engelska utgåvan av år 1984 : noggrant jämförd med den hebreiska, arameiska och grekiska grundtexten. – New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1992
  • Originalspråk: Flera språk
  • Nya upplagor: New York : Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2003, 2009