Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Thet Nyia Testamentit på swensko 1526

  • Thet Nyia Testamentit på swensko 1526 / med en efterskrift utg. i faksimil av Erik Gamby. – Uppsala : Bokgillet, 1966
  • Originalspråk: Flera språk