Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1

  • Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1. – Uppsala, 1955-1959. – (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter ; 212 ; 218 ; 223)
  • Originalspråk: Flera språk