Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Nygrekisk medeltids- och renässansdiktning

  • Knös, Börje
  • Nygrekisk medeltids- och renässansdiktning. – Stockholm : Norstedt, 1952. – (Humanistisk kultur ; 3)