Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Minnen

  • Tocqueville, Alexis de
  • Minnen / översättning och inledning av Per Magnus Kjellström. – Stockholm : Atlantis, 2015. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originaltitel: Souvenirs
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
  • Posthumt utgiven