Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sigismund: ur en polsk barockfurstes minnen

  • Gustafsson, Lars
  • Sigismund : ur en polsk barockfurstes minnen. – Stockholm : Atlantis, 2013. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)