Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Inanna: Skymningens drottning

  • Inanna : Skymningens drottning / översättning och kommentarer av Lennart Warring & Taina Kantola. – Stockholm : Atlantis, 2011. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Akkadiska