Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fantastiska berättelser

  • Gustafsson, Lars
  • Fantastiska berättelser. – Stockholm : Atlantis, 2008. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalupplagor 1967 och 1989 - Förberedelser till flykt och andra berättelser -- Det sällsamma djuret från norr och andra science fiction-berättelser