Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Clavis medicinae duplex - Medicinens tvenne nycklar

  • Linné, Carl von
  • Clavis medicinae duplex - Medicinens tvenne nycklar / översättning, inledning och kommentarer av Birger Bergh. – Stockholm : Atlantis, 2008. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Latin