Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Njals saga

  • Njals saga / översättning och inledning av Lars Lönnroth. – Stockholm : Atlantis, 2006. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Fornisländska