Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Florentinsk krönika över händelser som inträffat under hans egen tid

  • Compagni, Dino
  • Florentinsk krönika över händelser som inträffat under hans egen tid / översättning, inledning och kommentarer av Paul Enoksson. – Stockholm : Atlantis, 2003. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originaltitel: Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1310-1312