Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gäster från månen och andra berättelser

  • Heinesen, William
  • Gäster från månen och andra berättelser / översättning, urval och efterskrift Inge Knutsson. – Stockholm : Atlantis, 2003. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Färöiska
  • Innehåll:

    Jungfrufödelsen ; Gäster från månen ; Grylan ; Advent ; Tinnholmen ; Leonard och Leonora ; Här skall dansas ; Nutidens Krav ; Dansen på lossningsjakten ; Tartaros ; Historien om diktaren Lin Pe och hans tama trana ; Dimmornas hus