Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kalevala: finsk folkdikt

  • Kalevala : finsk folkdikt / sammanställd av Elias Lönnrot ; översättning Lars Huldén och Mats Huldén. – Stockholm : Atlantis, 1999. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Finska
  • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 2001, 2002