Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Julie eller Den nya Héloïse: D. 1-2

  • Rousseau, Jean-Jacques
  • Julie eller Den nya Héloïse : D. 1-2 / förord av Jan Stolpe ; översättning, noter [med tillägg av Jan Stolpe] och efterord av David Sprengel. – Stockholm : Atlantis, 1999. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originaltitel: Julie, ou La nouvelle Héloïse
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1761
  • Första gången översatt 1931 av David Sprengel   -   Ett utdrag även i: Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 676-679