Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På sångens vida vingar: dikter

  • Heine, Heinrich
  • På sångens vida vingar : dikter / tolkade och kommenterade av Nils Johansson. – Stockholm : Atlantis, 1984. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    Sångernas bok: Ur företal till tredje upplagan (1839) ; Unga lidanden: Drömbilder ; Visor ; Romanser; Sonetter ; Lyriskt intermezzo: Prolog ; Förälskelsen ; De första tvivlen ; Den tragiska vändningen ; Den smärtsamma förlusten av den älskade ; Bilder ur det förflutna  -  Drömmar och minnen ; Självmordstankar och dödslängtan ; En dröm ur graven ; Epilog  -  Den stora begravningen ; Hemkomsten: Sångens makt ; Stänk av svårmod och livsleda ; En bröllopsfest i försonlighetens tecken ; Havsbilder ; Återkomsten till Hamburg ; Dödsdansmotivet ; Den förlorade kärleken  -  Tema med variationer ; Bilder ur verklighet och dröm ; Ny vår i dikten ; Kärleken  -  Nya variationer ; Romantiska stämningar ; Den slocknande kärleken ; ur Harzresan ; Nordsjön ; Första cykeln ; Andra cykeln ; Nya dikter ; Ny vår ; Ett och annat ; Seraphine ; Friederike ; I främmande land ; Separata dikter (otryckta) :  Var?