Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Himmerlandshistorier: noveller

  • Jensen, Johannes V.
  • Himmerlandshistorier : noveller / urval, förord och översättning Sonja Carlberg. – Stockholm : Atlantis, 1984. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Danska
  • Innehåll:

    Beskrivning av Himmerland ; Trettiotre år ; Cecil ; Elses bröllop ; Thomas i Spanggården ; Den tyste Mogens ; Wombwell ; Sjusovarna ; Dunderkalven ; Kirstens sista resa ; Slipstens-Ajes ; Oktobernatt ; En jordevarelse ; Ane och kon ; Vid livets rand ; Kyrkan i Farsø