Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den märkvärdiga resan till Bacbuc

  • Rabelais, François
  • Den märkvärdiga resan till Bacbuc / översättning Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Atlantis, 1984. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originaltitel: Le quart livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
  • Översatt första gången 1948 av Holger Petersen Dyggve