Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bra folk från landet: noveller

  • O'Connor, Flannery
  • Bra folk från landet : noveller / översättning och förord Caj Lundgren. – Stockholm : Atlantis, 1981. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    En lycklig tilldragelse ; En hygglig mänska ser man sällan till ; Livet ni räddar kan vara ert eget ; Floden ; Eldens krets ; Den hemlöse flyktingen ; Den konstgjorde niggern ; Bra folk från landet ; Greenleaf ; Utsikt mot skogen ; Hemlivets behag ; Allt som stiger måste löpa samman ; De lama skola gå som de första ; Uppenbarelse ; Domedag