Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sagor

  • Strindberg, August
  • Sagor. – Stockholm : Atlantis, 1979. – (Atlantis väljer ur världslitteraturen)
  • Innehåll:

    I midsommartider , Stora grusharpan ; Sjusovaren ; Lotsens vedermödor ; Fotografi och filosofi ; Ett halvt ark papper ; Triumfatorn och narren ; När träsvalan kom i getapeln ; Tobaksladans hemligheter ; Sankt Gotthards saga ; Jubal utan jag ; Gullhjälmarne i Ålleberg ; Blåvinge finner guldpudran