Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På egen mark

  • Anker, Nini Roll
  • På egen mark / till svenska av Elsa Thulin. – Stockholm : Tiden, 1937
  • Originaltitel: På egen grunn
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1936