Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Spela upp en enkel melodi

  • Berlin, Irving
  • Spela upp en enkel melodi / svensk text Gösta Rybrant. – Stockholm : Nils-Georgs musikförlag, 1950
  • Originaltitel: Play a simple melody ur musikalen: Watch Your Step
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1914