Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

If I knew you were coming I'd 've baked a cake: Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest

  • Hoffman, Al ; Merrill, Bob ; Watts, Clem
  • If I knew you were coming I'd 've baked a cake : Om jag väntat dej hade jag ställt till med fest / svensk text Gösta Rybrant. – Stockholm : Nils-Georgs musikförl., 1950
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1950