Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ode till en näktergal ...

  • Keats, John
  • Ode till en näktergal ... / översättning Per Hallström. – Stockholm : Bonnier, 1914
  • Ingår i: Per Hallström: Levande dikt. – s. 127-145
  • Originalspråk: Engelska
  • Innehåll:

    Sonett (När fruktan nått mig, att mitt liv hör upp) ; Sonett ( Vi log jag nyss i natt? ...) ; En av sonetterna om äran ; Ode över melankolien ; Till Hösten ; Keats ode till lättjan ; Ode till Maria

  • Ode till Maria ; Till hösten ; Ode till melankolin även i:  All världens lyrik, Stockholm : Bonnier, 1943, s.  258-260 - Ode till Maria även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 399-400