Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vad du troget älskar

  • Pound, Ezra
  • Vad du troget älskar / översättning Lars Forssell
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 29/9 1953
  • Originalspråk: Engelska