Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättare Ekelöf 100 år

  • Ekner, Reidar
  • Översättare Ekelöf 100 år
  • Ingår i: Med andra ord : nyhetsblad för Översättarna i Sydsverige. – Nr 52 2007, s. 11-12