Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarens anmärkningar till det avslutade arbetet

  • Hagberg, Carl August
  • Översättarens anmärkningar till det avslutade arbetet. – Lund : Gleerup, 1851
  • Ingår i: Shakspere's dramatiska arbeten. – Bd. 12, s. 404-408