Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Översättarnas problem

  • Thulin, Elsa
  • Översättarnas problem
  • Ingår i: Dagens Nyheter. – 22/6 1950